گالری تصاویر

کارگاه‌های تابستانی میراث فرهنگی

تیر ۳۰, ۱۳۹۴

کارگاه‌های آشنایی با میراث فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان (۶ تا ۱۶ سال) زمان:...

طرح «دوره تربیت مربی میراث» توسط مدرسه میراث در شهریور ماه ۱۳۹۱ تدوین گردید. بررسی دانش مورد نیاز در زمینه آموزش میراث به کودکان و نوجوانان و همچنین شناسایی بسترهای موجود در این زمینه، جهت ارائه آموزش با کیفیت حدوداً چهار ماه به طول انجامید و در نهایت طرح با عنوان دوره تربیت مربی میراث برای نخستین بار در کاخ گلستان اجرا شد.

مدرسه میراث تنها برگزارکننده دوره‌های تربیت مربی میراث است.

برگزاری کارگاه‌های آموزش میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، هدف اصلی و ابتدایی ما از تشکیل مدرسه میراث است.

ضرورت آموزش میراث به شهروندان در کشورهای توسعه‌یافته سال‌‌‌هاست که مورد توجه قرار گرفته و فعالیت‌های متعددی نیز در این زمینه انجام شده است. آموزش‌های عمومی در موزه‌ها و سایت‌های تاریخی با روش‌های آموزش خلاق بخشی تفکیک‌ناپذیر در بسیاری از موزه‌های دنیاست.

محصولات تازه

آموزش هدفمند

برای کودکان

با روش‌های خلاق