۱۶اردیبهشت
۱۳۹۷
۰

“بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی “

این بزرگداشت در محوطه میراث جهانی کاخ گلستان تهران تشکیل شد.در این پرو‍ژه معرفی ارزش های برجسته ی آثار تاریخی به کودکان و نوجوانان شکل می گیرد همچنین با برگزاری ۱۱ کارگاه متنوع آموزشی به کودکان همکاری و اتحاد،استفاده از قوه تخیل،ساخت مجسمه و تندیس های تاریخی،قصه های آثار باستانی و آشنا کردن کودکان با […]